Poradnia medycyny pracy

Mamy przyjemość przedstawić Państwu ofertę kompleksowej obsługi Państwa pracowników w zakresie Medycyny Pracy. Zgodnie z ustawą z dnia 17 października 2008 r. art. 12 ust. 1 pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom profilaktyczną opiekę medyczną, zawierając umowę z uprawnioną do tego placówką medyczną. Umożliwiamy konsultację lekarzy Medycyny Pracy oraz lekarzy specjalistów w zależności od stanowisk pracy wraz z wydaniem orzeczenia I wpisem do książeczki sanitarno - epidemiologicznej.

W RAMACH PORADNI MEDYCYNY PRACY GWARANTUJEMY:

nowi pracownicy przed rozpoczęciem pracy, pracownicy po zmianie
stanowiska, zmiana charakteru stanowiska pracy jeżeli wystąpią nowe narażenia

osoby pracujące już na danym stanowisku, przed zakończeniem
ważności poprzedniego zaświadczenia.

dotyczą pracownika, który przebywał na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni

zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r.
o służbie Medycyny Pracy pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom profilaktyczną
opiekę medyczną w zakresie ww. badań

  • laryngologa
  • okulisty
  • neurologa

Proponujemy Państwu podpisanie
umowy na profesjonalną obsługę w zakresie Poradni Medycyny Pracy.