You are currently viewing Wielichowo – deklaracje wyboru

Wielichowo – deklaracje wyboru

Informujemy, że w Wielichowie w dalszym ciągu przyjmujemy deklaracje wyboru na lekarza oraz pielęgniarki  Podstawowej Opieki Zdrowotnej.